Läkemedelsbehandling av åldringar

Läkemedelsbehandling av åldringar

När en människa åldras och sjukdomar blir vanligare får en åldring ofta använda många olika slags läkemedel.

Var tionde 75-åring använder minst tio olika receptbelagda läkemedel samtidigt och hos en del kan antalet läkemedel vara till och med över tjugo. Det kan vara svårt för en åldring att ta alla dessa mediciner utan att göra misstag. Genom en välplanerad läkemedelsbehandling är det dock möjligt att upprätthålla eller förbättra åldringars funktionsförmåga och livskvalitet.

Många patienter med långtidssjukdomar behöver flera mediciner. Om de använder över tio läkemedelspreparat lönar det sig dock att konsultera en läkare eller fråga på apoteket om läkemedelsbehandlingen som helhet. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att medicineringsbehovet hos en ålderstigen patient och medicineringens säkerhet ska utvärderas minst en gång om året.

Med hjälp av följande åtgärder säkerställer du en lyckad läkemedelsbehandling för dig som åldring:

 

  • Besök din läkare regelbundet och begär att din behandling skrivs upp i en vård- och serviceplan. Begär också att planen för läkemedelsbehandling tas upp i vård- och serviceplanen.
  • Be din behandlande läkare göra en årlig utvärdering av behovet av medicinering och dess säkerhet.
  • Du kan be din läkare eller ditt apotek utvärdera medicineringen som helhet, om du som åldring använder över tio olika läkemedel eller du besöker flera olika läkare.
  • Ha alltid med dig en aktuell lista över alla läkemedel som du använder. Skriv upp på listan även receptfria egenvårdsläkemedel från apoteket eller andra försäljningsställen och kosttillskott som du i egenskap av åldring använder.
  • Kom ihåg att förnya recepten i tid och försäkra dig om att du alltid har tillräckligt med mediciner

 

Kroppen förändras och läkemedelsbehandlingen ändras med den

När en människa åldras förändras ofta inverkan av läkemedel i kroppen.

Njurfunktionen blir svagare varvid många läkemedel avlägsnas långsammare ur kroppen. Hjärnan eller hjärtat kan bli känsligare för läkemedels verkan och gamla bekanta läkemedel kan ge upphov till biverkningar.

Läkemedelsbiverkningar hos åldringar är bland annat svindel, muskelsvaghet, torr mun, förstoppning, omtöcknat tillstånd och mardrömmar. Av denna orsak bör en läkare regelbundet följa upp en åldrings medicinering och vid behov minska doserna. Det är även möjligt att minska antalet läkemedelspreparat.