För allmänhet

Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall

Gör dig av med läkemedel på rätt sätt

Läkemedelsavfall uppstår både i hemmen och inom hälsovården. Till läkemedelsavfall hör alla oanvända och gamla läkemedel samt sådana läkemedel för vilka användningsförbud har utfärdats av en myndighet, läkemedelstillverkaren eller innehavaren av försäljningstillståndet.

Läkemedelsavfall är alltid problemavfall som man måste göra sig av med på rätt sätt:

  • Kontrollera ditt medicinskåp regelbundet och ta bort gamla eller oanvända mediciner.
  • Var aldrig så oförsiktig att du kastar läkemedelsavfall i kärlet för blandavfall, där till exempel barn kan få tag på det.
  • Spola aldrig ner läkemedelsavfall i avloppet, eftersom läkemedelssubstanserna kan påverka jordmånen och mikrobarterna i vattnet eller floran och faunan om de kommer ut i miljön.
  • Ta bort flikarna med anvisningar från receptbelagda mediciner för att trygga skyddet av personuppgifterna.
  • Förpacka läkemedelsförpackningarna i en plastpåse och kontrollera att läkemedlen i flytande form inte läcker. Om du ombes ta bort läkemedelsförpackningarna ska du ta med de lösa tabletterna och kapslarna till apoteket i en genomskinlig plastpåse. Flytande läkemedel, salvor och aerosoler returneras i sina egna förpackningar.
  • Returnera alltid läkemedelsavfall till apoteket eller till en mottagningsplats som upprätthålls av kommunen.

Förhindra att onödigt läkemedelsavfall uppstår

Fundera på om du behöver nya läkemedelspreparat. Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att utvärdera medicineringen och gallra bort skadliga eller överlappande medicineringar.