För allmänhet

Läkemedel och familjen

Läkemedel och familjen

Vilka läkemedel kan tas under graviditet och amning? Vad ska man beakta i läkemedelsbehandlingen av barn? På vilket sätt förändras läkemedlens effekt i kroppen i och med att man blir äldre? I detta avsnitt finns information och anvisningar om läkemedelsbehandlingen av människor i olika livsskeden.

Värkmedicin inom egenvård

Egenvårdspreparat är endast avsedda för tillfällig behandling och kortvarig användning. Ständiga smärtor, smärtor som förvärras eller ofta återkommande smärtor ska behandlas av en läkare. Då kan man utreda orsaken till smärtorna och få bästa möjliga vård.

Acetylsalicylsyra, ibuprofen och ketoprofen är antiinflammatoriska värkmediciner som är receptfria. Paracetamol, som verkar på ett annat sätt, är också effektivt mot värk och feber, men i vissa situationer (t.ex. menstruationssmärtor) kan det ha sämre effekt än antiinflammatoriska värkmediciner.

Effekt på hela kroppen

Det finns inga väsentliga skillnader i effekten eller biverkningarna hos receptbelagda läkemedel och egenvårdspreparat. Alla antiinflammatoriska värkmediciner lindrar smärta och sänker feber i samma utsträckning. Läkemedlet påverkar alltid hela kroppen – en medicin som har tagits mot smärta i knäet hjälper också mot huvudvärk och förkylningssymptom.

Undvik överlappande användning

Man bör inte använda flera antiinflammatoriska värkmediciner eller värk- och förkylningsmediciner samtidigt. Eftersom alla antiinflammatoriska värkmediciner verkar på samma sätt ökar inte effekten av att olika preparat används samtidigt. Däremot ökar riskerna för biverkningar.

Välj alternativ som är snälla mot magen

Den skada på slemhinnan i magen eller tarmsystemet som antiinflammatoriska värkmediciner kan orsaka beror på att läkemedlen minskar mängden ämnen som skyddar slemhinnan. Risken för allvarliga skador ökar då dosen av antiinflammatorisk värkmedicin ökar. Därför är det viktigt att inte överskrida de rekommenderade doserna och att inte använda flera värkmediciner samtidigt. Paracetamol är den värkmedicin som är snällast mot magen, eftersom den verkar på ett annat sätt än de antiinflammatoriska värkmedicinerna. Den föreskrivna dosen paracetamol får inte överskridas, eftersom en överdos kan leda till en allvarlig leverskada.