Internethandel med läkemedel

Internethandel med läkemedel

Köp läkemedel tryggt från ett finländskt webbapotek

I Finland kan man köpa läkemedel även från apotekens webbtjänster. Från webbtjänsterna är det möjligt att köpa såväl egenvårdsläkemedel som receptbelagda läkemedel.

Receptbelagda läkemedel kan köpas från webbtjänster endast med ett elektroniskt recept. Apotekens webbtjänster säljer inte receptbelagda läkemedel utan recept.

När du köper ett egenvårdsläkemedel ska du ha möjlighet att få råd av en farmaceut eller provisor om rätt och trygg användning av läkemedlet. När du köper ett receptbelagt läkemedel är läkemedelsrådgivning en förutsättning för att du kan köpa läkemedlet.

Du kan få personlig betjäning i apotekets webbtjänst via telefon eller nätförbindelse. Läkemedel som köpts via apotekets webbtjänst saknar returrätt.

Ett lagligt finländskt nätapotek känns igen av att det i webbtjänsten finns en gemensam euroepisk logotyp med en länk till den förteckning över apotekens legitima webbtjänster som upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Det finns också legitima webbtjänster som säljer läkemedel i de övriga EU-medlemsländerna.

Inom EU-området används en gemensam logotyp, som hjälper dig att identifiera de lagliga nätapoteken. Klassificeringen av läkemedel och leveransvillkoren kan skilja sig från varandra i de olika medlemsländerna.

Ett förfalskat läkemedel är alltid farligt

En stor del av handelsplatserna för läkemedel på internet är olagliga. Om man beställer läkemedel via internet är risken stor att man i stället för ett läkemedel av hög kvalitet får ett förfalskat läkemedel.

Ett förfalskat läkemedel är alltid farligt. Det är inte alltid möjligt att genom en visuell inspektion försäkra sig om att preparatet är äkta. Till exempel i en del kosttillskottspreparat, som har sålts som ”naturliga”, har även påträffats läkemedelsämnen.

De olagliga webbapoteken på internet kan vara mycket professionellt uppbyggda. Konsumenterna övertygas med bilder på yrkespersoner, olika slags logotyper och certifikat samt marknadsföringspåståenden.

De olagliga webbapoteken är inte intresserade av recept eller din säkerhet utan av ditt kreditkort.

Försäkra dig om att webbapoteket är lagligt

Om du överväger att köpa läkemedel på internet ska du alltid ta reda på vem som driver webbapoteket och var det har sin verksamhet.

En laglig aktör uppger på webbplatsen alla sina kontaktuppgifter (namn, adress, land, telefonnummer och e-post). Om den enda kontaktinformationen på webbplatsen är en obestämd e-postadress eller ett telefonnummer är webbplatsen sannolikt olaglig.

Ett lagligt webbapotek säljer inte receptbelagda läkemedel utan recept.

Läs noga igenom leveransvillkoren som presenteras på webbplatsen. De olagliga webbapoteken saknar konsumentskydd.

Inom Europeiska unionen verkar legitima webbtjänster, t.ex. nätapotek, som du känner igen på den gemensamma logotypen. Med en gemensam logotyp vill man främja en trygg näthandel med läkemedel.

Bekanta dig med begränsningarna för import – du handlar på eget ansvar

När du beställer från utländska webbapotek ska du även beakta de begränsningar som gäller för import av läkemedel.

Det är förbjudet att skaffa och motta läkemedel per post utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som importerar eller beställer läkemedel påtar sig ensam riskerna i samband med olaglig läkemedelshandel.

Privatpersoner kan motta läkemedelspreparat per post från EES-området till Finland (gäller även expressfrakt och kurirförsändelser), om läkemedelsleverantören är laglig och läkemedelspreparatet är godkänt av myndigheten i landet i fråga.

Kom även ihåg följande:

  • Du ska ha ett gällande recept när du beställer receptbelagda läkemedel. Det är olagligt att köpa till exempel erektions- eller bantningsläkemedel utan recept på internet.
  • Det är inte tillåtet att skaffa eller motta per post från utanför Finlands gränser läkemedelspreparat eller veterinärmedicinska läkemedel som innehåller narkotika.
  • Det är tillåtet att från en stat som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motta läkemedel en mängd som motsvarar högst tre månaders bruk.
  • Om en privatperson vill beställa för eget bruk kosttillskott (s.k. naturprodukter) från utlandet, ska hen i förväg försäkra sig om att preparaten inte innehåller ämnen som betraktas som läkemedel. Det är speciellt viktigt att försäkra sig om att preparat som beställs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) innehåller endast tillåtna ämnen eller växtbaserade läkemedel.

EES-länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vid import av personliga läkemedel tillämpas för Storbritanniens del begränsningarna för EES-länderna fram till Brexit-övergångsperiodens slut den 31 december 2020. Närmare information om situationen efter övergångsperioden från och med den 1 januari 2021 ges senare då förhandlingarna mellan EU och Storbritannien framskrider.