Hoppa till innehåll
För allmänhet

För allmänhet

För allmänhet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har i uppgift att övervaka att de läkemedel som säljs och används i Finland uppfyller alla krav som ställs på läkemedels effekt, säkerhet och kvalitet. Fimea deltar i det europeiska nätverket för läkemedelstillsynsmyndigheter.

Fimea säkrar befolkningens läkemedelsförsörjning

Avsnittet innehåller information bland annat om läkemedels säkerhet, rätt användning av dem och om läkemedelsförfalskningar. Avsnittet innehåller även en DARTS-kontrollista för bedömning av tillförlitligheten hos läkemedelsinformation.
 

Mer infomation:

Om Fimea