För allmänhet

För allmänhet

Välkommen till Läkemedelsinformation för allmänheten, som upprätthålls av Fimea.

Webbplatsen Läkemedelsinformation för allmänheten innehåller viktiga anvisningar och bakgrundsinformation om säker och korrekt användning av läkemedel. Här finns också information om bland annat särskilda drag hos läkemedelsbehandling av olika grupper, så som barn och äldre, samt om medicintekniska produkter.

Balken som öppnas till vänster innehåller en översikt över webbplatsens innehåll. Under rubrikerna finns mera information om respektive tema.

För allmänhet sininen

Fimea säkrar befolkningens läkemedelsförsörjning

Avsnittet innehåller information bland annat om läkemedels säkerhet, rätt användning av dem och om läkemedelsförfalskningar. Avsnittet innehåller även en DARTS-kontrollista för bedömning av tillförlitligheten hos läkemedelsinformation.
 

Mer information:

Om Fimea