För allmänhet

För allmänhet

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har i uppgift att övervaka att de läkemedel som säljs och används i Finland uppfyller alla krav som ställs på läkemedels effekt, säkerhet och kvalitet. Fimea deltar i det europeiska nätverket för läkemedelstillsynsmyndigheter.

För allmänhet sininen

Fimea säkrar befolkningens läkemedelsförsörjning

Avsnittet innehåller information bland annat om läkemedels säkerhet, rätt användning av dem och om läkemedelsförfalskningar. Avsnittet innehåller även en DARTS-kontrollista för bedömning av tillförlitligheten hos läkemedelsinformation.
 

Mer infomation:

Om Fimea