Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Elektronisk sökning av apotekstillstånd
Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Obs. I fortsättningen infaller den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd på torsdagar.

 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 2:a apoteket i Borgå ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på västra (1:a) apoteksområde i Borgå stad (LL dnr 353/811/97; 12.3.1998 och LL dnr 549/50/2002; 1.12.2003). Vid Säkerhets- och ut­vecklingscentret för läkemedelsområdet pågår ärenden gällande apoteksområden och inrättande av nya apotekstjänster i Borgå stad.

Borgå är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 19.9.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 20.8.2019.

Pirjo Rosenberg, sektions chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 5:e apoteket i Esbo ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på andra (2:a) apoteksområde i Esbo stad (Fimea dnr 006523/06.08.00.00/2016; 4.10.2017).

I detta sammanhang fattar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet också beslut om tillstånd att hålla Köklax filialapotek på Köklax område i Esbo stad.

Esbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 19.9.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 20.8.2019.

Pirjo Rosenberg, sektions chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 23:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på central distriktets (7:e) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 001272/06.08.00.00/2014; 31.3.2016).

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 19.9.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 20.8.2019.

Pirjo Rosenberg, sektions chef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.