Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Suomeksi

Elektronisk ansökan av apotekstillstånd

Obs. Den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd är på torsdagar.

I fortsättningen kommer Fimea i första hand att skicka beslut om apotekstillstånd elektroniskt till den e-postadress som sökanden har angivit i sin ansökan.

Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

 

KUNGÖRELSE
 

Härmed förklaras apotekstillståndet till 53:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.
 

Apoteket bör ligga på östra distriktets norra (10:e) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 001272/06.08.00.00/2014, 31.3.2016).
 

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.
 

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 9.4.2020 före kl. 16.15.

De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

 

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 10.3.2020.
 

Pirjo Rosenberg Sektions chef

Anne Hirvonen Överprovisor
 

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE
 

Härmed förklaras apotekstillståndet till 1:a apoteket i Jakobstad ledigt att skriftligen sökas.
 

Apoteket bör ligga i Jakobstads stad (LL dnr 1011/811/97, 13.4.1999).
 

Apotekstillståndet förenas med villkor för hållande av Larsmo filialapotek i Larsmo kommuns Holms tätort.
 

Jakobstad är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är svenska.
 

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 9.4.2020 före kl. 16.15.

De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

 

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 10.3.2020.
 

Pirjo Rosenberg Sektions chef

Anne Hirvonen Överprovisor
 

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

 

KUNGÖRELSE
 

Härmed förklaras apotekstillståndet till 18:e apoteket i Åbo ledigt att skriftligen sökas.
 

Apoteket bör ligga på södra (2:a) apoteksområde i Åbo stad (Fimea dnr 001426/06.08.00.00/2016, 23.8.2016).

Åbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.
 

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 9.4.2020 före kl. 16.15.

De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

 

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 10.3.2020.
 

Pirjo Rosenberg Sektions chef

Anne Hirvonen Överprovisor
 

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

 

KUNGÖRELSE
 

Härmed förklaras apotekstillståndet till 19:e apoteket i Åbo ledigt att skriftligen sökas.
 

Apoteket bör ligga på västra (3:e) apoteksområde i Åbo stad (Fimea dnr 001426/06.08.00.00/2016, 23.8.2016).
 

Åbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.
 

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 9.4.2020 före kl. 16.15.

De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

 

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för

läkemedelsområdet, den 10.3.2020.
 

Pirjo Rosenberg Sektions chef

Anne Hirvonen Överprovisor
 

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

 

Läs mer