Ansökbara apotekstillstånd

Elektronisk sökning av apotekstillstånd
Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Obs. I fortsättningen infaller den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd på torsdagar.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 47:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på nordöstra distriktets södra (9:e) apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 001272/06.08.00.00/2014; 31.3.2016).

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 28.2.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 29.1.2019.

Pirjo Rosenberg, avdelningschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.
 

KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 10:e apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Dickursbys (5:e) apoteksområde i Vanda stad (LL dnr 1521/50/2002; 17.10.2002). Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har den 16.2.2018 beslutat att inrätta nya apotek i Vanda stad (Vanda 13:e - 16:e apotek) och ändrat apotekens lokaliseringsområden så att alla apotek i Vanda stad ligger inom Vanda stads lokaliseringsområde (Fimea dnr 006632/06.08.00.00/2016). Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 28.2.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 29.1.2019.

Pirjo Rosenberg, avdelningschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.

 


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 6:e apoteket i Helsingfors ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på södra distriktets norra (3:e apoteksområde i Helsingfors stad (Fimea dnr 001272/06.08.00.00/2014; 31.3.2016).

I detta sammanhang fattar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet också beslut om tillstånd att hålla Västerkulla filialapotek i Västerkulla stadsdel i Vanda stad.

Helsingfors är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast den 18.1.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 19.12.2018.

Pirjo Rosenberg, avdelningschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.