Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Elektronisk sökning av apotekstillstånd
Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Obs. I fortsättningen infaller den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd på torsdagar.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 1:a apoteket i Kronoby ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på norra (1:a) apoteksområde i Kronoby kommun (LL 995/811/1997; 19.11.1999).

Apotekstillståndet förenas med villkor för hållande av Esse filialapotek i Esse kommundel i Pedersöre kommun (Ytteresse - Bäckby - Överesse - Lappfors).

Kronoby är en tvåspråkig kommun, där majoritetens språk är svenska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 8.8.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 9.7.2019.

Anne Junttonen, enhetschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 11:e apoteket i Åbo ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på norra (1:a) apoteksområde i Åbo stad (Fimea dnr 001426/06.08.00.00/2016; 23.8.2016).

Åbo är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna skall vara registraturen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet tillhanda senast på torsdag den 8.8.2019 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar för beviljande av apotekstillstånd som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, den 9.7.2019.

Anne Junttonen, enhetschef
Anne Hirvonen, överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.