Apotek

Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Ansökbara apotekstillstånd

Suomeksi

Elektronisk ansökan av apotekstillstånd

Obs. Den sista inlämningsdagen för ansökningar om apotekstillstånd är på torsdagar.

I fortsättningen kommer Fimea i första hand att skicka beslut om apotekstillstånd elektroniskt till den e-postadress som sökanden har angivit i sin ansökan.

Logga in på den elektroniska ärendehanteringen

Se också Beslut om apotekens placeringsorter på Fimeas nätsidor.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 9:e apoteket i Helsingfors  ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på södra distriktets norra (3:e) apoteksområde i Helsingfors  stad (Fimea dnr 001272/06.08.00.00/2014, 31.3.2016). Vid Säkerhets- och utvecklingscentret  för läkemedelsområdet pågår ärenden gällande ändring av apoteksområden i Helsingfors stad samt grundande av nya  apotek.

Helsingfors  är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna  skall vara registraturen  vid Säkerhets- och utvecklingscentret  för 
läkemedelsområdet tillhanda  senast på torsdag den 21.10.2021 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar  för beviljande  av apotekstillstånd  som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret  för läkemedelsområdet, den 21.9.2021.

Pirjo Rosenberg, Sektionschef
Anne Hirvonen, Överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.


KUNGÖRELSE

Härmed förklaras apotekstillståndet till 7:e apoteket i Vanda ledigt att skriftligen sökas.

Apoteket bör ligga på Vanda stads område (Fimea dnr 006632/06.08.00.00/2016, 16.2.2018).

Vanda är en tvåspråkig stad, där majoritetens språk är finska.

Ansökningarna  skall vara registraturen  vid Säkerhets- och utvecklingscentret  för 
läkemedelsområdet tillhanda  senast på torsdag den 21.10.2021 före kl. 16.15. De som söker apotekstillståndet skall till sin ansökan foga en redogörelse över de förutsättningar  för beviljande  av apotekstillstånd  som avses i 43 § läkemedelslagen.

Helsingfors, vid Säkerhets- och utvecklingscentret  för läkemedelsområdet, den 21.9.2021.

Pirjo Rosenberg, Sektionschef
Anne Hirvonen, Överprovisor

Kungöres och publiceras i Officiella tidningen.