Apotek

Ansökan om filialapotekstillstånd

Ansökan om filialapotekstillstånd

För tryggande av tillgången på läkemedel kan apotekstillståndet förenas med villkor för apoteksrörelsens öppettider eller hållande av filialapotek och serviceställen för apoteket (läkemedelslagen 40§). Hållande av ett filialapotek kan således vara en skyldighet (villkor för tillståndet) eller en rättighet.

Villkor för hållande av filialapotek

Apotekstillståndet förenas med villkor för hållandet av ett filialapotek om hållandet av filialapoteket har en speciell betydelse för tryggandet av tillgången på läkemedel på området i fråga. Villkoret för apotekstillståndet förpliktigar hållande av ifrågavarande filialapotek. Om apotekstillståndet förenas med villkor för hållandet av ett filialapotek har detta nämnts i kungörelsen. Då behöver man inte ansöka om filialapotekstillståndet separat. Ärendet om apotekstillståndet och hållande av filialapoteket behandlas då samtidigt och det görs ett beslut.

Filialapotek som rättighet

Ifall villkoret för hållandet av ett filialapotek inte har förenats till apotekstillståndet, kungörs filialapotekstillståndet ledigt att sökas som rättighet. I dessa fall måste filialapotekstillståndet sökas skilt, och ärendet om filialapotekstillståndet avgörs separat från apotekstillståndet.

I den elektroniska ärendehanteringen ska även ansökningsblanketten om filialapotekstillstånd fyllas i då man ansöker om filialapotekstillstånd. I den elektroniska ärendehanteringen syns namnet både på apoteket och filialapoteket. Då man ansöker om apotekstillstånd på annat sätt än i den elektroniska ärendehanteringen ska man i ansökningsblanketten även fylla i uppgifter om det filialapotek man ansöker om.

Fimea påminner om att ställningstagandet om man ansöker om filialapotekstillståndet måste ske inom ansökningstiden. Ifall ansökningar anländer efter att ansökningstiden tagit slut kan de inte beaktas.

Ifall ett filialapotek kungörs ledigt att sökas som rättighet kan man ansöka om tillståndet utan att ansöka om apotekstillståndet det lyder under. Endast apotekare kan ansöka om filialapoteket i dessa fall. Då man enbart ansöker om filialapotekstillstånd ska man i den elektroniska ärendehanteringen endast skicka in ansökan om filialapotekstillstånd och vid användning av ansökningsblanketten endast fylla i ansökan gällande filialapoteket. 

Ansökan om filialapotekstillstånd i andra sammanhang

Fimea kan be om filialapoteksansökningar också vid andra tillfällen än vid kungörelse av lediga apotekstillstånd. Fimea kan göra beslut om att ändra ett apotek till ett filialapotek, om ifrågavarande apoteks apotekstillstånd blivit ledigt. Fritt formulerade filialapoteksansökningar kan begäras av traktens apotekare i samband med Fimeas hörande om ändring av apotek till filialapotek.  I samband med hörande meddelas ifall hållande av filialapoteket skulle vara en rättighet eller ett villkor förenat till apotekstillståndet.

Tillstånd att hålla filialapoteket ska Fimea meddela en apotekare som med beaktande av läget och verksamhetsbetingelserna i fråga om det apotek som hen svarar för har tillräckliga förutsättningar att hålla filialapotek.

Mer information