Apotek

Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster

Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster

Legitima webbtjänster som erbjuder distansförsäljning av läkemedel inom Europeiska unionen kan fr.o.m. den 1 juli 2015 kännas igen på en gemensam logotyp.

Europeiska kommissionen har antagit en förordning om utformning av en gemensam europeisk logotyp och om kraven för den. Enligt läkemedelslagen (395/1987) ska ett apotek använda den gemensamma europeiska logotypen i sin webbtjänst.

Fimea har utfärdat föreskrift 1/2015 om införande av logotypen.

Användningen av den gemensamma logotypen

Logotypen ska vara klart synlig på webbtjänstens alla sidor som ansluter sig till distansförsäljning av läkemedel för allmänheten. Till EU-logotypen ska det fogas en hyperlänk till den förteckning över legitima webbtjänster som Fimea upprätthåller.

Logotypen ska användas i enlighet med anvisningarna och det är inte tillåtet att ändra eller överlåta logotypen till en tredje part.

I Finland används två logotyper: en på finska och en på svenska. Den finskspråkiga logotypen ska användas på nätapotekets finskspråkiga sidor och den svenskspråkiga logotypen på motsvarande sätt på apotekets svenskspråkiga sidor.

Logotypen ska användas med beaktande av de föreskrivna kraven. Fimea övervakar att logotypen används rätt.

Beviljande av den gemensamma logotypen för webbtjänstens bruk

Fimea skickar logotypen till de apotekare som upprätthåller webbtjänsten per e-post i det skede då den har behandlat apotekarens anmälan om att apoteket upprätthåller en webbtjänst.

Uppgifter om behörig myndighet

Från 1.7.2015 ska även kontaktuppgifter till behörig myndighet anges på webbtjänsten huvudsidor. Minst följande uppgifter ska finnas med:

• myndighetens namn (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea)
• e-postadress (kirjaamo@fimea.fi)
• telefonnummer (Fimeas växel 029 522 3341)

Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster

Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster: Klicka här för att kontrollera om webbplatsen är laglig