För allmänhet

Vacciner

Vacciner

Vacciner innehåller mikrober eller delar av dem vars syfte är att framkalla försvar mot smitta eller en symptomatisk sjukdom. Vacciner verkar genom att starta produktionen av antikroppar eller genom att bilda cellförmedlad immunitet.

Vacciner indelas i allmänhet i grupper utgående från om de innehåller levande försvagade mikrober eller inte. Levande försvagade vacciner är många virusvacciner och BCG, dvs. tuberkulosvaccin. Merparten av dagens vacciner innehåller inte försvagade sjukdomsalstrare. Istället innehåller de inaktiverade, dvs. hela dödade mikrober, spjälkade mikrober eller deras ytstrukturer eller toxoider (bakteriegifter som bearbetats så att de är ofarliga).

De äldsta och mest bekanta är vaccinerna mot kikhosta, difteri och stelkramp med vilka finländarna har vaccinerats ända sedan 1940- och 1950-talen. Det senaste tillägget till vaccinationsprogrammet för flickor är papillomvirusvaccinet (2013).

Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet syftar till att skydda befolkningen mot allmänna eller allvarliga smittsamma sjukdomar. Vissa av vaccinerna i programmet, exempelvis hepatit- och BCG-vaccinerna, riktas endast till riskgrupper. För riskgrupperna är insjuknande en särskild risk antingen på grund av en grundsjukdom eller exponering. Turister är en särskild riskgrupp för smittsamma sjukdomar. De kan på eget initiativ vaccinera sig mot många av de smittsamma sjukdomarna i resmålet.

Vacciner ges traditionellt genom att injicera antingen in i en muskel eller under huden, men det finns även vaccin som tas via munnen eller sprayas in i näsan, exempelvis kolera-, tyfus-, rotavirus- och influensavacciner.

Fimea svarar för bedömning av nationella ansökningar om försäljningstillstånd och för beviljandet och kontrol av försäljningstillståndet. I Finland finns det försäljningstillstånd för 110 vacciner men endast omkring 50 av dem finns för tillfället till salu. Nuförtiden får många vacciner försäljningstillstånd genom ett till Europeiska läkemedelsmyndigheten centraliserat tillståndsförfarande. I det nationella vaccinationsprogrammet används endast vacciner som har ett giltigt försäljningstillstånd. Effekten och säkerheten hos vaccinerna i vaccinationsprogrammet uppföljs aktivt i början av programmet, vaccinationstäckningen uppföljs med jämna intervaller genom registersampling.

För ett försäljningstillstånd krävs tillverkningsteknik av hög kvalitet och noggrann specifikation och övervakning av vaccinets kvalitetsegenskaper. Dessutom är det nödvändigt att på ett övertygande sätt bevisa vaccinets effekt och säkerhet. Det är dock inte alltid möjligt att bevisa effekten direkt, till exempel om sjukdomen är mycket sällsynt. I dylika fall kan det vara nödvändigt att bedöma effekten indirekt utifrån immunförsvarets reaktioner eller en nedgång i mängden av smittor eller bärarskap av mikrober.

Man får ytterligare information om alla vacciner, nödvändiga recept och kostnaderna av läkare eller hälsovårdare. Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet är gratis.

Det nationella vaccinationsprogrammet

Institutet för hälsa och välfärd THL svarar för inrättandet och övervakningen av Finlands nationella vaccinationsprogram. Kommunerna svarar för genomförandet av programmet.

Förutsättningarna för att ett vaccin ska tas med i det nationella vaccinationsprogrammet är att:

  • vaccinering leder till en avsevärd minskning av sjukdomar
  • vaccinet är säkert för individen,
  • omfattande användning av vaccinet förväntas inte orsaka för stora biverkningar jämfört med nyttan på befolkningsnivå och
  • den nödvändiga finansiella satsningen bör vara rimlig i förhållande till den uppnådda hälsonyttan.

Anmäl biverkningar av vacciner

Alla vaccineringar är förenade med biverkningar av vilka de vanligaste är lokala reaktioner i injiceringsstället (t.ex. rodnad eller förhårdnad). Det är inte möjligt att få reda på de mest sällsynta biverkningarna innan vaccinet används i större omfattning. Av denna orsak uppföljs eventuella biverkningar hos nya vacciner noggrant och det är viktigt att alla misstänkta biverkningar anmäls till Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är anställda inom hälso- och sjukvården förpliktade att anmäla misstänkta biverkningar hos vacciner. Anmälan om biverkningar kan även lämnas in av den som fått vaccinet.