Innehållspublicerare

null Svara på enkäten om farmakopéseminarium och läsa det nyaste Farmakopé-nyhetsbrevet

Svara på enkäten om farmakopéseminarium och läsa det nyaste Farmakopé-nyhetsbrevet

30.11.2022

Fimea planerar ordna en webbaserad föreläsningsserie om farmakopé under 2023. Hjälp oss välja intressanta teman och den bästa tidpunkten för föreläsningarna genom att svara på enkäten via länken nedan. Du svarar på enkäten på ett par minuter och dina svar är anonyma. Undersökningen är på finska. Vi ordnar en skild anmälning till föreläsningarna närmare den aktuella tidpunkten.

Svara 

Läsa också det nyaste Farmakopé-nyhetsbrevet 3/2022 där berättar vi om Farmakopékommissionens 173:e mötet och hälsningar från konferensen för den elften upplagan av Ph. Eur.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea publicerar ett farmakopé-nyhetsbrev som innehåller aktuella nyheter i anslutning till farmakopén och information om utbildningar för aktörerna inom läkemedelsområdet.

Nyhetsbrevet publiceras i elektroniskt format på Fimeas webbplats, men det kan också skickas per e-post. Om du vill beställa nyhetsbrevet till din e-post eller avbeställa det, ska du uppge din kontaktinformation på blanketten som finns bakom länken: Fimea/Europafarmakopé/farmakopé-nyhetsbrev

Läs mer:

Farmakopé-nyhetsbrev 3/2022 

Mer information och respons:

FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi