Innehållspublicerare

null Presentationer från diskussionsträffen om kliniska läkemedelsprövningar 4.5.2022

Presentationer från diskussionsträffen om kliniska läkemedelsprövningar 4.5.2022

12.5.2022

Tillsammans med Tukija ordnade Fimea ett virtuellt diskussionstillfälle den 4 maj 2022.

Under evenemanget gick man igenom lagstiftningen för övergångsperioden och gav praktiska anvisningar om hur direktivenliga prövningar ändras så att de överensstämmer med förordningen och hur de överförs till portalen.

Presentationer:

Pirjo Inki: Evenemanget öppnas, central lagstiftning (pdf) (på finska)

Petra Nikkanen: Åtgärder under övergångsperioden (pdf) (på finska)

Eija Mikkonen: Demonstration av portalen (pdf) (på finska)

Mer information ger

Fimea:
koordinator för kliniska undersökningar Eija Mikkonen, eija.mikkonen@fimea.fi
clinicaltrials@fimea.fi

Tukija:
Jurist Petra Nikkanen, petra.nikkanen@tukija.fi
info@tukija.fi