Innehållspublicerare

null Läkemedelsbranschen förberedd för Brexit

Läkemedelsbranschen förberedd för Brexit

31.12.2018

Myndigheterna och aktörerna i läkemedelsbranschen har redan länge i nära samarbete förberett sig för ändringar i och med Brexit samt påbörjat åtgärder för att förebygga eventuella störningar i läkemedelsförsörjningen.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har i samarbete med Europeiska läkemedelsmyndigheten och övriga aktörer i läkemedelsbranschen kartlagt produkter vars innehavare av försäljningstillstånd eller tillverkare av slutprodukt finns i Storbritannien. ”En stor del har redan överfört sitt försäljningstillstånd eller sin verksamhet till ett EU- eller EES-land för att kunna fortsätta med verksamheten son vanligt även efter Brexit”, konstaterar Esa Heinonen, direktör för processen Utvärdering av läkemedelspreparat vid Fimea. ”Fimea har även försett innehavarna av försäljningstillstånd och övriga aktörer med anvisningar om nödvändiga åtgärder för att förebygga problem med tillgången.”

Man följer situationen och fortsätter med nödvändiga åtgärder i samarbete med läkemedelsbranschens aktörer för att undvika avbrott i tillgängligheten till läkemedel. Heinonen påminner om att innehavare av försäljningstillstånd ska meddela om eventuella störningar i tillgången till läkemedel två månader i förväg, så senast i början av februari vet man om eventuella problem är att vänta. Vid eventuella problem bör aktörerna i läkemedelsbranschen tillsammans med personalen inom hälso- och sjukvården utreda vilka ersättande produkter som kan användas för att säkra en obruten vårdkedja.

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, direktör, tfn 02952 23310
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi