Innehållspublicerare

null Lääkealalla valmistauduttu Brexitiin

Lääkealalla valmistauduttu Brexitiin

20.12.2018

Lääkealan viranomaiset ja alan toimijat ovat tiiviissä yhteistyössä valmistautuneet jo pitkään Brexitin tuomiin muutoksiin ja käynnistäneet toimenpiteitä mahdollisten lääkehuollon häiriötilanteiden ehkäisemiseksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on yhteistyössä Euroopan lääkeviraston ja lääkealan toimijoiden kanssa kartoittanut tuotteita, joiden myyntiluvan haltija tai lopputuotteesta vastaava valmistaja sijaitsee Isossa-Britanniassa. ”Suuri osa toimijoista on jo siirtänyt myyntiluvan tai toimintansa EU- tai ETA-maahan, jolloin heidän toimintansa voi jatkua Brexitin jälkeenkin ennallaan”, toteaa lääkevalmisteiden arviointiprosessin johtaja Esa Heinonen Fimeasta. ”Fimea on myös ohjeistanut myyntiluvanhaltijoita ja muita toimijoita tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta saatavuushäiriöiden ehkäisemiseksi.”

Tilannekuvaa päivitetään ja toimenpiteitä jatketaan yhteistyössä lääkealan toimijoiden kanssa jatkuvasti, jotta katkoksia lääkkeiden saatavuuteen ei syntyisi. Heinonen muistuttaa, että myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava mahdolliset saatavuushäiriöt kaksi kuukautta ennen niiden alkamista, joten viimeistään helmikuun alkuun mennessä tiedetään, onko joissakin lääkkeissä odotettavissa saatavuusongelmia. Mahdollisissa ongelmatilanteissa lääkealan toimijoiden on selvitettävä yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa korvaavia tuotteita, jotta voidaan turvata potilaan katkeamaton hoito.

Lisätietoa: www.fimea.fi/brexit

Ytterligare information ges av

  • Esa Heinonen, johtaja, puh. 02952 23310
  • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi