Innehållspublicerare

null Förlängning av tidsbundna specialtillstånd i undantagssituationer som beror på COVID-19-pandemin

Förlängning av tidsbundna specialtillstånd i undantagssituationer som beror på COVID-19-pandemin

25.3.2021

För att underlätta tillgången till läkemedel i undantagssituationer som beror på COVID-19-pandemin överförde Fimea tills vidare en del av de läkemedelspreparat som användes med specialtillstånd till ett tidsbundet specialtillstånd 2020.

Vi kommer att fortsätta med dessa tidsbundna specialtillstånd så snart som möjligt. Bifogade uppgifter om temporära specialtillståndspreparat och de kommande giltighetstiderna för dessa tidsbundna specialtillstånd som ska förlängas.

Vi informerar ännu före början av maj om eventuella nya tidsbundna specialtillstånd för läkemedelspreparat som saknar försäljningstillstånd i Finland, så länge tillgången till preparaten preciseras.

Tidsbundna specialtillstånd som har förlängts tidigare

 • Mexiletine Hydrochloride Capsules USP 200 mg 100 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp, gäller för närvarande t.o.m. 30.6.2021
 • Monuril 3000 mg dosgranulat 1 x 8 g, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp, gäller för närvarande fram till 31.8.2021

Tidsbundna specialtillstånd som kommer att förlängas för tiden 1.5.2021 - 30.4.2022

 • Acalka 1080 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Amisulprid Holsten 400 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Avoca Caustic Applicator silver nitrate 75% 100 lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Avoca Caustic Applicator silver nitrate 95% lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Dociton retard 80 mg 100 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Dociton retard 160 mg 100 depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Grafco 75% + 25% 100 lapispennor, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Humatin Kapseln 250 mg 28 kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Lanvis 40 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Lanvis 40 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Largactil ”Teofarma” 25 mg 25 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Largactil ”Sanofi-Aventis” 25 mg 50 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Largactil ”Teofarma” 100 mg 20 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Largactil ”Sanofi-Aventis” 100 mg 30 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Myleran 2 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Natriumchlorid-einmolar Fresenius 58,5 mg/ml infusionskoncentrat, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Natriumchlorid 5,85% Braus infusionskoncentrat, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Nifedipin acis retard 10 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Nifedipin AL 5 mg 100 mjuka kapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Nifedipin AL, 10, 10 mg 100 mjuka kapslar, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Nifedipin AL T retard 20 mg depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Nifedipin-ratiopharm 20 mg 100 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Phosphate Sandoz 1,936 g (500 mg) brustabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Primperan 10 mg 10 suppositorier, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Propycil 50 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Ritmoforine Retard 250 mg 60 depottabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Solian 100 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Solian 400 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Solian ”Sanofi UK” 100 mg 60 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Solian ”Sanofi UK” 400 mg 60 tabletter, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy
 • Teva-Chlorpromazine 50 mg 100 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Ubretid 5 mg 50 tabletter, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp
 • Ursofalk 250 mg/5 ml (50 mg/ml) 250 ml oralsuspension, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy, Tamro Abp
 • Xylocain 50 mg/g salva, läkemedelspartiaffär: Tamro Abp

Tidsbundna specialtillstånd som inte fortsätter 1.5.2021

(Läkemedelspreparatet i fråga är inte tillgängligt i Finland.)

 • Nifedipin AL 20 mg 100 hårda depotkapslar, läkemedelspartiaffär: Oriola Finland Oy

Mer information

erityisluvat@fimea.fi