Innehållspublicerare

null Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel

Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel

15.10.2018

Vid webbköp kan konsumenter i stället för det äkta läkemedlet få en förfalskning. Man kan undvika förfalskningar genom att skaffa sina läkemedel via lagliga distributionskanaler.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea bedriver den här veckan en kampanj för att läkemedel ska införskaffas tryggt.

Kampanjen syftar till att påminna konsumenter om att det finns mängder av olagliga webbapotek som i stället för äkta läkemedel kan sälja vad som helst under välbekanta läkemedelsnamn. Ett förfalskat läkemedel är alltid farligt och kan i värsta fall döda.

– Läkemedelsförfalskningar är numera skickligt gjorda och det är nästan omöjligt att identifiera dem utan laboratorieundersökningar. Därför ska man som konsument noggrant överväga varifrån man skaffar sina läkemedel, säger Sami Paaskoski, överprovisor vid Fimea.

Olagliga webbapotek är ofta professionellt uppbyggda och inger ett pålitligt intryck. Man försöker övertyga konsumenterna om att verksamheten är tillförlitlig, bland annat genom användning av logotyper, certifikat och marknadsföringspåståenden. En noggrannare granskning av webbplatsen kan ändå avslöja att det handlar om olaglig verksamhet.

Innan man fattar ett köpbeslut är det viktigt att bedöma innehållet på webbplatsen och

  • utreda vem som driver webbapoteket och var det har sin verksamhet. En laglig aktör uppger all sin kontaktinformation (namn, adress, land, telefonnummer och e-postadress).
  • sätta sig in i leveransvillkoren för preparaten. De olagliga webbapoteken saknar konsumentskydd.
  • bedöma de uppgifter som anges för preparatet. Ett lagligt webbapotek säljer aldrig receptbelagda läkemedel utan recept och säljer heller aldrig lagliga ursprungstillverkares läkemedel till rabatterat pris.
  • iaktta ändringar som sker i adressfältet i webbläsaren och exempelvis kontrollera huruvida webbadressen omdirigeras till en annan adress när man gör beställningen.

Det bästa sättet att undvika förfalskade läkemedel är att skaffa dem via en laglig distributionskanal, det vill säga från apoteket eller apotekens lagliga webbutiker.

– Man känner igen lagliga apotek som bedrivs inom EU på den gemensamma logotypen, säger Paaskoski. – På Fimeas webbplats finns en lista över lagliga webbapotek som verkar i Finland.

Konsumenten handlar på eget ansvar

Fimea påminner också om att man, när man gör beställningar från utländska webbapotek, ska beakta de begränsningar som gäller för import av läkemedel.

– Det är förbjudet att skaffa och motta läkemedel per post från områden utanför EU. Som konsument kan man göra sig skyldig till olaglig läkemedelshandel om de beställda preparaten innehåller substanser som i Finland klassas som läkemedel, säger Paaskoski.

Slagordet för kampanjen är Förfalskade läkemedel kan döda – skaffa inte olagliga läkemedel. På kampanjaffischen står en svart korp ovanpå en medicinburk. Korpen symboliserar den fara som förfalskade läkemedel är förknippade med, och medicinburken antyder en gravsten.

Kampanjen syns under pågående vecka på webben i YouTube, i metrotåg och spårvagnar i huvudstadsregionen samt i busstrafiken i Kuopio. Kampanjen är en fortsättning på myndigheternas gemensamma kampanj På eget ansvar, som inleddes för några veckor sedan och sätter fokus på hur man handlar tryggt på nätet.

Läs mer

www.fimea.fi/korp

YouTube Fimea (videor)

Internethandel med läkemedel

www.omallavastuulla.fi

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, (anträffas 15 oktober och 19 oktober), tfn 029 552 3237, Fimea
  • Johanna Linnolahti, sektionsschef (anträffas 16–18 oktober), tfn 029 522 3231, Fimea
  • E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@fimea.fi.