Innehållspublicerare

null Fimea käynnistää kaksi HTA-arviointia uusista sairaalalääkkeistä

Fimea käynnistää kaksi HTA-arviointia uusista sairaalalääkkeistä

30.9.2022

Fimea on käynnistänyt kaksi uutta hoidollisen ja taloudellisen arvon (HTA) arviointia. Molemmissa on kyse uudesta lääkkeestä, joka on saamassa myyntiluvan ensimmäistä kertaa.

Yksi arvioinneista käsittelee nirsevimabia respiratory syncytial -viruksen (RSV) aiheuttaman alempien hengitysteiden infektion estossa vastasyntyneillä ja imeväisikäisillä lapsilla heidän ensimmäisen RSV-infektiokautensa aikana.

Toinen arvioinneista käsittelee lonkastuksimabi-tesiriiniä uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ja high-grade B-solulymfooman hoidossa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa.

Fimea julkaisee verkkosivuillaan tietoa sairaalalääkkeiden HTA-arviointien aihevalinnasta. Verkkosivulla oleva listaus päivittyy kuukausittain.

Lue lisää:

HTA-arviointien aihevalinta ja käynnistetyt arvioinnit

Euroopan ihmislääkekomitean puoltava kannanotto uudesta lääkeaineesta, nirsevimabi (pdf, englanniksi)

Euroopan ihmislääkekomitean puoltava kannanotto uudesta lääkeaineesta, lonkastuksimabi-tesiriini (pdf, englanniksi)

Ytterligare information ges av

  • Essi Grönholm, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3518 (nirsevimabi)
  • Jarno Kotajärvi, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3555 (lonkastuksimabi-tesiriini)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi