Innehållspublicerare

null EMA rekommenderar att COVID-19-vaccinerna Comirnaty och Spikevax ges fullständiga godkännanden för försäljning

EMA rekommenderar att COVID-19-vaccinerna Comirnaty och Spikevax ges fullständiga godkännanden för försäljning

19.9.2022

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderar att de villkorade godkännandena för försäljning för COVID-19-vaccinerna Comirnaty (BioNTech/Pfizers vaccin) och Spikevax (Modernas vaccin) omvandlas till fullständiga godkännanden för försäljning. För båda vaccinerna har tidigare beviljats villkorade godkännanden för försäljning som måste förnyas årligen och som är förenade med särskilda krav på att tillhandahålla ytterligare information.

CHMP:s rekommendation omfattar alla befintliga och framtida anpassade Comirnaty- och Spikevax-vacciner, inklusive de nyligen godkända anpassade vaccinerna Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4/5 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1.

På samma sätt som för andra läkemedel kommer kvaliteten, effekten och säkerheten för Comirnaty och Spikevax att fortsätta att övervakas noggrant.

Läs mer:

EMA:s nyhet 16.9.2022