Innehållspublicerare

null EMA julkaissut luettelon kriittisistä koronalääkkeistä

EMA julkaissut luettelon kriittisistä koronalääkkeistä

8.6.2022

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääkkeiden saatavuudenhallinnan ohjausryhmä MSSG on julkaissut luettelon kriittisistä lääkkeistä COVID-19-pandemiatilanteessa. Luettelo sisältää tällä hetkellä kaikki toistaiseksi EU:ssa COVID-19-infektion ehkäisyyn tai hoitoon hyväksytyt rokotteet ja lääkkeet. Luetteloa päivitetään tarvittaessa epidemiologisen tai myyntilupien tilanteen muuttumisen myötä. Luettelo ei korvaa kansallisia ohjeita rokotuksista tai COVID-19:n hoitokäytäntöjä.

Luetteloon sisältyvien lääkkeiden saatavuutta ja kysyntää seurataan erityisen tiiviisti, jotta voidaan identifioida mahdolliset saatavuushäiriöt riittävän ajoissa ja parantaa saatavuushäiriötilanteen hallintaa. Myyntilupien haltijoiden on päivitettävä säännöllisesti EMA:lle lääkkeisiin liittyviä tietoja, mm. tiedot mahdollisista puutteista ja saatavilla olevista varastoista sekä tarjonta- ja kysyntäennusteet. Lisäksi jäsenvaltiot laativat raportteja kriittisten lääkkeiden arvioidusta kysynnästä kansallisella tasolla. Näin MSSG voi suositella ja koordinoida ​​EU-tason toimia kriittisten lääkkeiden saatavuushäiriöiden ehkäisemiseksi ja mahdollisten puutteiden vaikutusten lieventämiseksi.

MSSG on tänä vuonna perustettu EMAn ohjausryhmä, jonka tavoitteena on valvoa ja vahvistaa lääkkeiden saatavuutta sekä varmistaa nopea ja koordinoitu reagointi terveydellisiin hätätilanteisiin Euroopan unionissa. MSSG perustaminen liittyy uuden EU asetuksen (EU) 2022/123 voimaantuloon 1.3.2022 alkaen, jossa EMAn roolia lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuuden hallinnassa vahvistetaan EU:n terveyskriisivalmiuden ja hallinnan parantamiseksi. Kansallisille lääkevirastoille, kuten Fimealle, on asetuksen voimaantulon myötä tullut uusia lääkkeiden saatavuuteen liittyviä tiedonkeruu- ja raportointitehtäviä. Fimea toimii myös osana lääkkeiden saatavuuteen liittyvää yhteyshenkilöverkostoa (Medicines Shortages Single Point of Contact SPOC Working Party (SPOC WP)

Lue lisää:

EMAn uutinen 8.6.2022: EMA adopts first list of critical medicines for COVID-19

List of critical medicines for COVID-19 public health emergency (PHE) under Regulation (EU) 2022/123

EU asetus (EU) 2022/123 

Ytterligare information ges av

  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
  • Johanna Nystedt, johtaja, p. 029 522 3210
  • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi