Innehållspublicerare

null De nordiska läkemedelsverkens direktörer var samlade i Helsingfors

De nordiska läkemedelsverkens direktörer var samlade i Helsingfors

26.8.2022

De nordiska läkemedelsverkens direktörer samlades på Tilkkabacken i Helsingfors torsdagen den 25 augusti 2022. Fimea stod i sin tur värd för HMA Nordic-gruppen som sammankommer regelbundet.

På agendan fanns många aktuella frågor inom det europeiska myndighetsnätverket för läkemedelstillsyn, till exempel Joint Action-initiativet för att öka det regulatoriska nätverkets kapacitet samt verkställandet av den nya regleringen av medicintekniska produkter.

"Vi har diskuterat hur vi genom nordiskt samarbete kan påverka pågående förändringar och intensifiera vårt samarbete. Det är också viktigt att dela med sig av kompetens och erfarenheter om god praxis ", berättar Eija Pelkonen.

I samband med mötet fick ledarna också bekanta sig med Fimeas nya lokaler och träffa andra direktörer på Fimea.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi