Innehållspublicerare

null Webbtidningen Sic! 3/2022 har publicerats – med temat aktuell information om veterinärmedicinska läkemedel

Webbtidningen Sic! 3/2022 har publicerats – med temat aktuell information om veterinärmedicinska läkemedel

20.9.2022

EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel förnyade branschen för veterinärmedicinska läkemedel. Vad har man för mål med reformerna och hur syns förändringarna i praktiken i till exempel veterinärernas, apotekens, tillverkarnas och myndigheternas vardag?

I det nya numret av webbtidningen Sic! behandlar vi aktuella teman om veterinärmedicinska läkemedel, i synnerhet ur den nya förordningen om veterinärmedicinska läkemedels synvinkel.

Av Fimeas ansvarsuppgifter presenteras dessutom denna gång utvärderingsarbetet med att bedöma sjukhusläkemedlens terapeutiska och ekonomiska värde. Målet är att producera information med hjälp av vilken vården kan riktas till patienter som behöver den, till ett pris som samhället har råd med.

Dyra särläkemedel som ofta får försäljningstillstånd på basis av relativt få forskningsrön orsakar utmaningar, konstaterar utvärderingschef Vesa Kiviniemi.

Prenumerera på nyhetsbrevet Sic!

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet Sic! via funktionen på startsidan i webbtidningen. På så sätt får du genast information om nya publicerade artiklar till din e-post.

Läs mer

Webbtidningen Sic!

Twitter: @Siclehti

Ytterligare information ges av

  • sic@fimea.fi