Innehållspublicerare

null Webbsidorna som behandlar anmälningar om biverkningar av coronavaccin har förnyats

Webbsidorna som behandlar anmälningar om biverkningar av coronavaccin har förnyats

14.10.2022

De förnyade webbsidorna som behandlar anmälningar om biverkningar av coronavaccin har publicerats. Samtidigt publicerades den senaste sammanställningen av inrapporterade biverkningar av coronavaccin.

I samband med förnyelsen förtydligades sidstrukturen och grupperingen av information. Målet med förnyelsen var att göra webbplatsen mer användarvänlig och göra informationen lättare att hitta.

En uppdaterad sammanställning av inrapporterade biverkningar av coronavaccin finns fortfarande på den ursprungliga sidan. Till sidan har också överförts vaccinspecifika uppgifter, som tidigare fanns på de egna sidorna. Vanliga frågor om anmälningar om biverkningar av coronavaccin har koncentrerats till Fimeas corona-relaterade sidor under Vanliga frågor.

Läs mer om sidorna:

Anmälan om biverkningar av coronavaccin

Vanliga frågor