Innehållspublicerare

null Webbseminarium om EU-portalen  för uppdragsgivare av kliniska läkemedelsprövningar 21.9.2020

Webbseminarium om EU-portalen  för uppdragsgivare av kliniska läkemedelsprövningar 21.9.2020

6.8.2020

DIA (Drug Information Association) ordnar i samarbete med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 21.9.2020 ett webbseminarium där man presenterar EU-portalen i anslutning till förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 536/2014 samt portalens funktioner.

Seminariet riktar sig till uppdragsgivare av kliniska läkemedelsprövningar, både kommersiella och akademiska, och avsikten är att presentera funktioner i EU-portalen som är avsedda särskilt för dem.

Läs mer: Länk till ytterligare information och registrering i DIA:s webbtjänst (på engelska)