Innehållspresentatör

null Webbplatsen för läkemedelsfostran har förnyats

Webbplatsen för läkemedelsfostran har förnyats

11.1.2019

Fimeas webbplats för läkemedelsfostran, www.laakekasvatus.fi, har publicerats i förnyad form. Det viktigaste förbättringarna gäller tjänstens tekniska utförande, eftersom webbplatsen nu även kan användas mobilt. Samtidigt har tjänstens visuella utformning gjorts klarare och innehållet har nu försetts med nya illustrationer gjorda av Tommi Bäckgren. Innehållet har granskats och grupperats i syfte att göra det ännu användarvänligare än tidigare.

Hjälpmedel för att lära barn rätt användning av läkemedel

Läkemedelsfostran är att lära barn att använda läkemedel på rätt sätt. Läkemedlen utgör en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Alla behöver använda läkemedel i något skede av livet och ibland kan det vara livsviktigt att använda läkemedel. Webbplatsen för läkemedelsfostran är avsedd för lärare i den grundläggande utbildningen som stöd för läkemedelsfostran, men materialet kan också utnyttjas i läroanstalter på andra stadiet.

Webbplatsen för läkemedelsfostran, www.laakekasvatus.fi, innehåller färdiga uppgiftsidéer och studiehelheter som är lämpliga för olika årskurser och som kan användas av lärare i den grundläggande utbildningen. Uppgifterna för årskurs 7–9 kan också användas i undervisning på andra stadiet, till exempel i gymnasiet. På webbplatsen finns också nyttig basinformation för alla om vad läkemedel är och hur man använder sitt läkemedel rätt. Dessutom finns ett informationspaket om typiska barnsjukdomar på webbplatsen.

I spelet TroppiOppi kan man ge behandlingar också utan läkemedel

För eleverna finns spelet TroppiOppi, där eleven får dra på sig en virtuell läkarrock och behandla TroppiOppi-patienternas varierande krämpor. Eleven får bland annat fundera på vad man ska göra när man har huvudvärk eller febern stiger och vilka alla åkommor som kan botas med att motionera och äta.

Parallellt med den finskspråkiga webbplatsen finns en svenskspråkig webbplats samt en något mindre omfattande engelskspråkig version.

Fimea kommer att presentera den förnyade tjänsten för yrkesutbildade inom undervisningssektorn på Educa-mässan i Helsingfors mässcentrum den 25–26 januari 2019.

Läs mer:

Webbplatsen för läkemedelsfostran
 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Päivi Kiviranta, utvecklingsplanerare, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi