Innehållspublicerare

null Webbinarier på temat Säker läkemedelsbehandling på gång i vår

Webbinarier på temat Säker läkemedelsbehandling på gång i vår

1.4.2021

Fimea och Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet ordnar under våren en serie webbinarier på temat säker läkemedelsbehandling för olika målgrupper. Webbinarierna genomförs i samarbete med SHM, AVI och Valvira. Webbinarierna hålls på finska.

På webbinarierna får man höra om säker läkemedelsbehandling och den uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling. I slutet av webbinarierna finns det möjlighet att ställa frågor, men frågorna kan också skickas till presentatörerna via anmälningslänken. Webbinarierna genomförs i Teams och man kan anmäla sig till fram till kl. 12 dagen före webbinariet.

På webbinarierna berättar projektkoordinator, doktor i hälsovetenskaper Emilia Laukkanen från Fimea och koordinator för läkemedelssäkerhet Marianne Kuusisto, Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet om säker läkemedelsbehandling och handboken Säker läkemedelsbehandling.

Tidpunkter för webbinarierna

  • 14.4.2021 kl. 13–14 webbinarium för vårdarbetslärare
  • 4.5.2021 kl. 13–14 webbinarium för närvårdarelever
  • 11.5.2021 kl. 13–14 webbinarium för sjuksköterskeelever
  • 25.5.2021 kl. 13–14 webbinarium för personal inom boendetjänster
  • 27.5.2021 kl. 13–14 webbinarium för hemvårdspersonal

Webbinarierna är en del av arbetet med att förankra handboken Säker läkemedelsbehandling i praktiken

Den uppdaterade handboken Säker läkemedelsbehandling publicerades i social- och hälsovårdsministeriets publikationsserie i februari 2021. Handboken är en rekommendation som har som mål att stödja de enheter som genomför läkemedelsbehandling i arbetet med att trygga säkerheten i läkemedelsbehandlingsprocessen. Redan tidigare versioner av handboken Säker läkemedelsbehandling har visat vägen till en säker läkemedelsbehandlingsprocess inom social- och hälsovården, och den nya handboken utökar rekommendationerna och gör dem ännu tydligare även utanför social- och hälsovården.

Under 2021 genomför Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Regionalförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ett projekt för implementering av handboken Säker läkemedelsbehandling, som har som mål att förankra handboken i praktiken. Uppdateringsprojektet genomförs i nära samarbete med Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

Anmälan (på finska)

Handboken Säker läkemedelsbehandling (Publikationsarkivet Valto)

Feedback om webbinarierna (på finska)

Närmare upplysningar:

Projektchef Emilia Laukkanen
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi

Koordinator för läkemedelssäkerhet Marianne Kuusisto
Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet
fornamn.efternamn@vshp.fi