Innehållspublicerare

null Vilket slag av preparat kan/kan inte beviljas specialtillstånd?

Vilket slag av preparat kan/kan inte beviljas specialtillstånd?

Ett specialtillstånd kan alltid beviljas när det inte finns ett preparat med försäljningstillstånd för behandling eller förebyggande av en bestämd sjukdom och veterinären kan motivera ett särskilt sjukvårdsrelaterat behov. Ett specialtillstånd kan beviljas även för ett ersättande preparat, om det är störningar i tillgången på preparatet med försäljningstillstånd. Om ett preparat med försäljningstillstånd inte saluförs kan även det beviljas specialtillstånd (se ovan).

 

25.10.2021