Innehållspublicerare

null Vilken nytta har samhället av synonympreparat?

Vilken nytta har samhället av synonympreparat?

Synonympreparatens förmånligare pris ger inbesparingar både åt patienterna och åt FPA. I Finland skriver läkare ut ungefär 50 miljoner recept årligen. Ju fler recept som skrivs på billigare synonympreparat, desto större inbesparingar åstadkoms i läkemedelsersättningarna. På apoteken har man dessutom systemet med läkemedelsutbyte, där man erbjuder patienten eventuella billigare synonympreparat.

 

25.10.2021