Innehållspublicerare

null Vilka uppgifter om ett företag skall uppges?

Vilka uppgifter om ett företag skall uppges?

Ett utdrag ur handelsregistret lämpar sig bäst för att ange uppgifter om företaget. För att på bredare basis kunna bedöma ett företags verksamhet kan en utredning över bolagsordningen eller eventuella övriga redogörelser förutsättas.

 

25.10.2021