Innehållspublicerare

null Vilka faktorer ska beaktas vid en bedömning av hur stor mängd av läkemedlet som behövs?

Vilka faktorer ska beaktas vid en bedömning av hur stor mängd av läkemedlet som behövs?

Tillstånd beviljas för en mängd som motsvarar högst ett års användning. Om en läkemedelsordination har fogats till ansökan om tillstånd ska mängderna i tillståndsansökan och receptet motsvara varandra.

 

25.10.2021