Innehållspublicerare

null Vilka bilagor ska fogas till ansökan?

Vilka bilagor ska fogas till ansökan?

Inga bilagor behövs för en vanlig ansökan. Undantag utgörs av den första tillståndsansökan för ett preparat i Finland (produktresumé eller bipacksedel bifogas och, beroende på fallet, även litteraturreferenser eller publikationer) samt av patientspecifika tillstånd som kräver läkemedelsordination (receptet ges tillsammans med ansökan till kunden som för dem samtidigt till apoteket).

 

25.10.2021