Innehållspublicerare

null Vi förlängde mottagningstiden för Policy Briefs vid SHM:s och RATTI-forskningsnätverkets diskussionstillfälle till den 15 januari

Vi förlängde mottagningstiden för Policy Briefs vid SHM:s och RATTI-forskningsnätverkets diskussionstillfälle till den 15 januari

11.1.2021

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling RATTI och social- och hälsovårdsministeriet ordnar ett gemensamt virtuellt diskussionstillfälle där läkemedelstjänstemän och forskare som forskar i rationell läkemedelsbehandling får diskutera läkemedelspolitiskt viktiga forskningsämnen. 

Under evenemanget kan man presentera forskningsprojekt med hjälp av Policy Briefs. Mottagningstiden för Policy Briefs har förlängts till den 15 januari 2021. Gör en presentation av din forskning på RATTI-forskningsnätverkets Policy Brief-blankettmall och skicka den till Fimea (katri.hameen-anttila@fimea.fi). Om din undersökning är i planeringsskedet (resultaten kan ännu inte rapporteras), använd blankettmallen Meddelande.

Alla Policy Briefs som skickats in senast den 15 januari 2021 publiceras på Fimeas webbplats före evenemanget, och social- och hälsovårdsministeriet samt beställarna av RATTI-nyhetsbrevet informeras om dem. En sammanfattning av de pågående studierna presenteras vid diskussionstillfället.

Anmäl dig till evenemanget senast den 15 januari 2021.

Syftet med evenemanget är att

  • identifiera områden där forskningsdata krävs till stöd för det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
  • informera om pågående och planerade forskningsprojekt inom rationell läkemedelsbehandling med hjälp av Policy Briefs
  • skapa förutsättningar för forskningssamarbete.

Läs mer

Program för diskussionstillfället den 26 januari 2021 (pdf) (på finska)

Anvisningar för uppgörande av Policy Brief och Meddelande

Fimeas webbnyhet (17.11.2020) om diskussionstillfället

Färdplanen för läkemedelsfrågor: Olika synvinklar på behov av förändring för medicinering och läkemedelsförsörjningen. Promemoria. SHM 2019:5

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi