Innehållspublicerare

null Veterinärmedicin: Fimea har beviljat tidsbestämt specialtillstånd för preparat som ersätter Florinef 0,1 mg

Veterinärmedicin: Fimea har beviljat tidsbestämt specialtillstånd för preparat som ersätter Florinef 0,1 mg

2.6.2021

Störningen i tillgången till Florinef 0,1 mg-tabletter (innehavare av försäljningstillstånd Mylan Finland Oy) bedöms pågå åtminstone till slutet av juli.

Preparatet är det enda preparatet med försäljningstillstånd som innehåller fludrokortisonacetat, och kritiskt viktigt vid behandling av hundar med hypoadrenokorticism.

Fimea har idag, den 31 maj 2021, beviljat tidsbestämt specialtillstånd för följande ersättande preparat. Läkemedelspartiaffärerna ger närmare information om preparatens tillgänglighet.

Florinef 0,1 mg (Mylan Pharma GmbH) (Oriola)

Astonin H 0,1 mg (Tamro)

Astonin 0,1 mg (Tamro)

Ytterligare information ges av

  • Jenni Westerback, veterinär, tfn 029 522 3303
  • E-postadressen enligt fornamn.efternamn@fimea.fi.