Innehållspublicerare

null Vaxzevria får inte ges till personer med kapillärläckagesyndrom

Vaxzevria får inte ges till personer med kapillärläckagesyndrom

15.6.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) har fastställt att Vaxzevria (AstraZenecas coronarvaccin) inte får ges till personer som tidigare haft ett kapillärläckagesyndrom (capillary leak syndrome). Kapillärläckagesyndrom kommer att läggas till som en kontraindikation i produktresumén för Vaxzevria.

Kapillärläckagesyndrom är ett mycket sällsynt och allvarligt tillstånd som medför att vätska sipprar ut från de små blodkärlen (kapillärerna) i vävnaderna. Detta leder till att extremiteterna sväller upp, blodtrycket sjunker, blodet koncentreras och albuminhalten i blodet minskar.

PRAC bedömde sex fall där det upptäcktes ett kapillärläckagesyndrom hos personer som vaccinerats med Vaxzevria. Tre hade tidigare också haft ett kapillärläckagesyndrom och en av dem dog. Största delen av fallen yppade sig inom fyra dygn efter vaccinationen och huvudsakligen hos kvinnor. Fram till den 27 maj 2021 hade sammanlagt över 78 miljoner doser Vaxzevria tilldelats EU/EEA-området och Förenade kungariket.

De yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården ska vara medvetna om symtomen på kapillärblödningsyndrom. Personer som vaccinerats med Vaxzevira ska omedelbart kontakta hälso- och sjukvården om det inom några dagar efter vaccinationen uppkommer snabb och kraftig svullnad i extremiteterna, plötslig viktökning och i anslutning till dessa svindel på grund av lågt blodtryck.

Närmare anvisningar kommer att skickas till hälso- och sjukvårdspersonalen och vaccinationscentralerna.

Eventuella farhågor eller frågor om den egna vaccinationen ska utredas tillsammans med den egna vårdinstansen eller den vaccinerande enheten. Anmälan om biverkningar ersätter inte bedömningen av vårdbehovet. Vi önskar att vaccinets satsnummer och patientjournaltexten från kontakten med hälso- och sjukvården bifogas till eventuella anmälningar om biverkningar redan i det första skedet.

Vaxzevria: EMA advises against use in people with history of capillary leak syndrome (11.6.2021) 

Ytterligare information ges av

  • Liisa Näveri, chef för enheten för läkemedelssäkerhet
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi