Innehållspublicerare

null Varför förekommer det ibland skillnader mellan den nationella tillsynsmyndighetens och sökandens valideringsrapporter?

Varför förekommer det ibland skillnader mellan den nationella tillsynsmyndighetens och sökandens valideringsrapporter?

Det har i några fall förekommit skillnader i resultatet för valideringsrapporten trots att Fimea och sökanden har använt samma valideringsverktyg. Det är möjligt att sökanden har validerat uppgifterna i sitt eget dokumenthanteringssystem och därför har de validerade uppgifterna avvikit från de uppgifter som skickats till Fimea på DVD- eller CD-skiva. Validera uppgifterna som sparas på DVD- eller CD-skiva innan skivan skickas till den nationella tillsynsmyndigheten. På detta sätt kan man försäkra sig om att bägge parterna använder exakt samma uppgifter vid valideringen.

 

25.10.2021