Innehållspublicerare

null Varför avviker synonympreparatens utseende från originalpreparatens?

Varför avviker synonympreparatens utseende från originalpreparatens?

Synonympreparatet kan till sitt utseende, till sin färg eller form vara annorlunda än originalpreparatet. Olika synonympreparat kan också avvika till utseendet från varandra. Olika tillverkare kan använda olika hjälp- och färgämnen och de slutliga produkterna kan ha olika form. Trots dessa olikheter ska synonympreparaten uppfylla myndigheternas krav, som garanterar att synonympreparaten är trygga att använda.

 

25.10.2021