Tillbaka

Var med om att skapa Läkemedelsdagen 2017 – materialet är nu ute!

Var med om att skapa Läkemedelsdagen 2017 – materialet är nu ute!

23.12.2016

Läkemedelsdagen förverkligas i form av lokala evenemang runtom i Finland den 16 mars 2017 och under hela vecka 11. Vi ser gärna att lokala patientföreningar samt aktörer inom läkemedelsförsörjningen och hälso- och sjukvården är med om att förverkliga temadagen tillsammans!

Temat för 2017 betonar betydelsen av aktuella medicineringsuppgifter för patienten och för de anställda inom hälso- och sjukvården. Till läkemedelsanvändare ställs frågan ”Vem vet din medicinering?”. Inget datasystem innehåller uppdaterad information om de läkemedel som patienten använder. En personlig och aktuell läkemedelslista gör det lättare att hantera sina medicineringsuppgifter. En läkemedelslista som kunden bär med sig gör det lättare att sköta ärenden på apoteket och inom hälso- och sjukvården och ger även trygghet i akuta situationer.

På webbplatsen för Läkemedelsdagen finns uppdaterad information och material om temat för 2017 både för evenemangsarrangörer och för läkemedelsanvändare. Evenemangsarrangörer erbjuds bland annat färdiga affisch- och meddelandebotten och presentationer kring ämnet. Alla lokala evenemang runtom i Finland skrivs upp i evenemangskalendern som finns på webbplatsen för Läkemedelsdagen. Anmälningar börjar tas emot genast efter årsskiftet.

Följ med nyheterna och diskussionen om ämnet på sidan Känn dina läkemedel på Facebook. På Twitter hittar du diskussionen med hashtaggen #lääkehoidonpäivä.

Syftet med den årliga temadagen är att öka medborgarnas kännedom om läkemedel och läkemedelsbehandlingar. För planeringen av Läkemedelsdagen svarar en riksomfattande planeringsgrupp bestående av aktörer inom läkemedels- och hälsovårdsområdet. Fimea koordinerar arrangemangen av dagen.

Läs mer

Du kan följa med Läkemedelsdagen på webbplatsen
http://www.laakehoidonpaiva.fi/web/sv/framsida 

Webbnyhet 25.5.2016:
Betydelsen av aktuella medicineringsuppgifter betonas på Läkemedelsdagen 2017
 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi
Dela denna sida