Innehållspublicerare

null Välkommen till webbinariet för publiceringen av den nationella klassificeringen av riskläkemedel 26.4.2023

Välkommen till webbinariet för publiceringen av den nationella klassificeringen av riskläkemedel 26.4.2023

15.3.2023

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel har utvecklats i samarbete med intressentgrupper under ett projekt som Fimea samordnat 2022–2023. Informationsinnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel kommer att publiceras på webbplatsen vecka 17.

Publiceringswebbinariet 26.4.2023 kan följas som direkt webbsändning

Vi kommer att presentera klassificeringen och utvecklingen av den under ett webbinarium onsdagen den 26 april 2023 kl. 9.30–11.00. Webbinariet är öppet för alla och en länk för att följa webbsändningen kommer att publiceras närmare evenemanget. Evenemanget hälls på finska.

Under evenemanget behandlas följande teman:

  • Hur har behovet av en nationell klassificering av riskläkemedel uppstått?
  • Utvecklingen av den nationella klassificeringen för riskläkemedel, klassiceringens definition, struktur och avgränsningar
  • Urplock ur informationsinnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel
  • På vilket sätt är klassificeringen av riskläkemedel till stöd för hälso- och sjukvårdspersonalens arbete?
  • Nästa steg: vad står på tur? 

Under evenemanget önskar vi att deltagarna sänder frågor och kommentarer till föreläsarna via diskussionsforumet. En inspelning av webbsändningen och evenemangets presentationer kommer att publiceras senare på vår webbplats.

Program

9.30             
Evenemanget öppnas 

9.35             
Hur har behovet av en nationell klassificering av riskläkemedel uppstått?  
Lotta Schepel, koordinator för läkemedelssäkerhet, HUS 

9.45             
Utvecklingen av den nationella klassificeringen för riskläkemedel, klassiceringens definition, struktur och avgränsningar 
Elsi Similä, projektchef, Fimea 

10.05           
Urplock ur informationsinnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel 
Terhi Toivo, koordinator för läkemedelssäkerhet, Birkalands välfärdsområde och
Lotta Schepel, koordinator för läkemedelssäkerhet, HUS 

10.30           
Hur kan jag använda riskklassificeringen i mitt arbete?  
Esa Jämsen, professor i geriatrik, Helsingfors universitet
Anne Halmetoja, klinikapotekare, HUS
Marianne Kuusisto, koordinator för läkemedelssäkerhet, Klient- och patientsäkerhetscentret 

10.50              
Nästa steg, vad står på tur?  
Elsi Similä, projektledare, Fimea 

11.00           
Evenemanget avslutas. 
 

Nationell klassificering av riskläkemedel
 

Mer information fås av:

Elsi Similä, projektledare

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.