Innehållspublicerare

null Välkommen till Forumet för läkemedelsinformation 3.11.2022

Välkommen till Forumet för läkemedelsinformation 3.11.2022

5.9.2022

På årets Forum för läkemedelsinformation diskuteras temat "Fungerande läkemedelsbehandling i vardagen för personer i arbetsför ålder – interaktion och vårdtrötthet som utmaningar för engagemanget". Evenemanget hälls på finska.

Den gemensamma diskussionen grundar sig på flera anföranden, i vilka man lyfter fram hälso- och sjukvårdspersonalens, läkemedelsanvändarna i arbetsför ålders och forskarnas synpunkter. 

Syftet med evenemanget är att:

  • höra vilka utmaningar i interaktionen yrkesutbildade personer och patienter upplever
  • höra om utvecklingsarbetet av den nationella klassificeringen av riskläkemedel
  • diskutera utmaningar som läkemedelsanvändarna upplevt i genomförandet av egenvården och bakgrunden till utmaningarna, samt hur vårdpersonalen kan stöda genomförandet av vården.

Inga förhandsanmälningar samlas in.

Under evenemanget önskar vi att deltagarna sänder frågor och kommentarer till föreläsarna via diskussionsforumet.

Forumet för läkemedelsinformation ordnas torsdagen den 3.11.2022 kl. 9.00–11.30 som en webbsändning. Länken till webbsändningen publiceras närmare evenemanget på Fimeas webbplats och på Twitter.

Fungerande läkemedelsbehandling i vardagen för personer i arbetsför ålder – interaktion och vårdtrötthet som utmaningar för engagemanget.

Programmet för Forumet för läkemedelsinformation

Kl. 9.00                  
Välkommen
Jasmin Paulamäki, forskare, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

9.05                  
Social- och hälsovårdsministeriets hälsning
Vesa Jormanainen, medicinalråd, Social- och hälsovårdsministeriet

9.20                  
Kommunikationens utmaningar och riskpunkter i läkemedelsbehandlingen mellan yrkesutbildade personer samt mellan patienter, närstående och yrkesutbildade – Potentiella lösningar för att förbättra patientsäkerheten på sjukhuset.
Tiina Syyrilä, doktorand, HVM, Sjukskötare, inre medicin och kirurgi, universitetslärare, Vårdvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet (UEF)

9.50                  
Nationellt projekt för klassificering av riskläkemedel som stöd för säker läkemedelsbehandling
Elsi Similä, projektchef, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

10.20  Paus

10.30                
Paneldiskussion: Utmaningar i egenvården – hur kan vårdpersonalen stöda?
Inledning: Kirsi Kvarnström, ansvarig provisor, HUS Apotek; doktorand, Helsingfors universitet

Paneldeltagare:
Camilla Sonntag-Wilenius, socialarbetare, arbetshandledare; Diabetesförbundet
Paula Niiranen, Diabetesförbundet
Heli Salo, erfarenhetsaktör och stödperson, Andningsföreningen

11.20                
Sammanfattning av evenemanget
Jasmin Paulamäki, forskare, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

11.30
Evenemanget avslutas.

Forumet för läkemedelsinformation ordnas av det Nationella nätverket för läkemedelsinformation, vars verksamhet leds av Fimea.

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation

Ytterligare information ges av

  • Jasmin Paulamäki, forskare, tfn 029 522 3604
  • Päivi Kiviranta, utvecklingsexpert, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.