Innehållspublicerare

null Välkommen till Forumet för läkemedelsinformation 28.10.2021- Sänd förhandsfrågor till föreläsarna!

Välkommen till Forumet för läkemedelsinformation 28.10.2021- Sänd förhandsfrågor till föreläsarna!

10.9.2021

På årets Forum för läkemedelsinformation diskuteras ämnet ”Digitala tjänster som stöd för en trygg läkemedelsbehandling för unga”.

Den gemensamma diskussionen bygger på flera anföranden där man lyfter fram synvinklar hos unga långtidssjuka, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, utvecklare av tjänster samt forskare.  Syftet med evenemanget är att:

  • få höra hurdana användare av digitala tjänster ungdomarna är och hurdana önskemål de har om digitala social- och hälsovårdstjänster
  • tillsammans diskutera hur digitala tjänster kan stöda förverkligandet av säker läkemedelsbehandling för unga
  • konkretisera hur de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården utvecklas.

Inga anmälningar tas emot till evenemanget, men deltagarna kan skicka förhandsfrågor till föreläsarna senast den 12 oktober. Under evenemanget önskar vi att deltagarna sänder frågor och kommentarer till föreläsarna via diskussionsforumet.

Forumet för läkemedelsinformation ordnas torsdagen den 28 oktober 2021 kl. 9.15-11.45 som en webbsändning på finska. Länken till webbsändningen publiceras den 27 oktober 2021 på Fimeas webbplats och på Twitter.

Förhandsfrågor till föreläsarna senast den 12 oktober 2021

Digitala tjänster som stöd för trygg läkemedelsbehandling för unga - Forumet för läkemedelsinformation, program (PDF, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-postadresser enligt fornamn.efternamn@fimea.fi