Innehållspresentatör

null Välkommen på Läkemedelsdagens temadag den 12 mars 2020!

Välkommen på Läkemedelsdagens temadag den 12 mars 2020!

29.1.2020

Evenemanget ordnas kl. 9–12 i Helsingfors stadshus (Norra Esplanaden 11–13) och riktar sig till alla läkemedelsanvändare och patienter. Det krävs ingen förhandsanmälan och du kan sticka dig in vid vilken tidpunkt som helst.

I början av evenemanget hålls korta anföranden på finska, varefter deltagarna kan gå runt bland olika arbetspunkter. Vid arbetspunkterna får deltagarna bl.a. ta del av olika tillförlitliga källor till läkemedelsinformation och göra upp en uppdaterad läkemedelsförteckning över sin medicinering. Du kan också diskutera din läkemedelsbehandling som helhet med en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården och ställa frågor om dina läkemedel både av läkare och utbildade farmaceuter.

På evenemanget publiceras en checklista för en god läkemedelsbehandling (på finska) och det delas ut en handbok skriven på finska klarspråk om genomförandet av en trygg läkemedelsbehandling.

Målet är att

  • väcka tankar om hur bra den egna läkemedelsbehandlingen har lyckats
  • informera om olika verktyg som stöder läkemedelsanvändningen
  • styra patienterna att använda tillförlitliga källor till läkemedelsinformation

Temadagen ordnas av Fimea i samarbete med farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet, det nationella läkemedelsinformationsnätverket, arbetsgruppen för utveckling av läkemedelsinformation för läkemedelsanvändarna, FPA, Kanta-tjänsterna, Finlands Sköldkörtelförbund rf, centralen för läkemedelsinformation Lääketietokeskus, Pro dosis Oy, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Finlands Apotekareförbund, Cancerorganisationerna, HUCS Smärtklinik, Hälsobyn, HUS och Universitetsapoteket.

Läkemedelsdagen arrangeras nu för åttonde gången

Läkemedelsdagen är en riksomfattande temadag som är gemensam för läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal och som förverkligas genom lokala evenemang runtom i Finland. Målet är att främja diskussionen mellan läkemedelsanvändare och hälso- och sjukvårdspersonal. I år arrangeras Läkemedelsdagen den 12 mars 2020 med temat ”Läkemedlen under kontroll?”

Evenemang har traditionellt ordnats t.ex. på apotek och hälsostationer samt även i affärscenter och läroanstalter. Du kan se vilka evenemang som ordnas på din ort i evenemangskalendern på Läkemedelsdagens webbplats.

Läs mer:

Program för Läkemedelsdagens temadag (pdf, på finska)

Webbplatsen för Läkemedelsdagen

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi