Innehållspresentatör

null Vad bör ifyllas på anmälningsblanketten som prövningsläkemedel, om man i undersökningen eventuellt använder flera olika preparat med samma verksamma ämne? Vilket är fallet om man eventuellt använder flera preparat med samma användningssyfte?

Vad bör ifyllas på anmälningsblanketten som prövningsläkemedel, om man i undersökningen eventuellt använder flera olika preparat med samma verksamma ämne? Vilket är fallet om man eventuellt använder flera preparat med samma användningssyfte?

I EudraCT-anmälningsblanketten kan som prövningsläkemedel ifyllas det verksamma ämnet eller ATC-gruppen.

 

11.11.2015