Innehållspresentatör

null Vad är VHP och hur framskrider VHP-behandlingen?

Vad är VHP och hur framskrider VHP-behandlingen?

VHP (Voluntary Harmonisation Procedure) är en frivillig process för gemensam utvärdering mellan EU-medlemsländerna av multinationella, kliniska läkemedelsprövningar. En begäran om intresse att delta i VHP-processen lämnas i ärendehanteringslådan vhp-ctfg@vhp-ctfg.eu som koordineras av Paul Ehrlich Insitutet i Tyskland. När anmälan har gått genom VHP-processen lämnas i Finland en nationell ansökan på samma sätt som vid vanliga anmälningar. I följebrevet till den nationella anmälan ska ingå uppgifter om deltagande i VHP-processen (VHP-nummer) samt sökandes försäkran om att ansökan inte har ändrats efter VHP.
Vägledningsdokumentet för VHP kan nås via HMA:s webbplats.

 

 

12.7.2016