Innehållspublicerare

null Vad är parallellimport?

Vad är parallellimport?

Parallellimport betyder att ett läkemedelsföretag hos oss från marknaden i ett annat EU-land importerar ett preparat som ett annat företag fått försäljningstillstånd för i Finland.

 

25.10.2021