Innehållspublicerare

null Vad är förfalskade läkemedel och hur kan man undvika dem? – Fimeas experter håller frågestund på Twitter

Vad är förfalskade läkemedel och hur kan man undvika dem? – Fimeas experter håller frågestund på Twitter

14.5.2020

Torsdagen den 14 maj kl. 13–14 kan man på Twitter få svar av Fimeas experter på frågor om förfalskade läkemedel. Dessutom diskuteras hur man köper läkemedel tryggt från apotek och apotekens webbtjänster.

Det bästa sättet att undvika förfalskade läkemedel är att köpa sina läkemedel från ett inhemskt apotek eller dess webbtjänst. Då har läkemedlen kontrollerats och de är garanterat säkra, effektfulla och av hög kvalitet. Lagliga webbtjänster som tillhandahåller distansförsäljning av läkemedel inom Europeiska unionen kan identifieras från en gemensam logotyp som tydligt ska synas på varje webbsida som gäller distansförsäljning av läkemedel till allmänheten. EU-logotypen ska fungera som en länk till Fimeas förteckning över lagliga webbtjänster.

verkkoapteekkitunnus

Under frågestunden hinner experterna inte svara på frågor om andra ämnen. Individuella frågor behandlas inte heller, till exempel om ett visst läkemedel passar frågeställaren. Sådana frågor bör lösas tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal som är insatta i hälsofrågor, till exempel på ett apotek.

Vi önskar att alla som är intresserade av att delta skickar sina frågor redan på förhand på Twitter till @Fimea-kontot. Vi önskar att man frågar en fråga per tweet och använder hashtaggen #KysyFimealta.

Vi gör vårt bästa för att ge ett så uttömmande svar som möjligt på de frågor som ställs. Vi kan dock inte garantera att alla frågor hinner besvaras. Frågorna och svaren används vid behov för att komplettera Fimeas webbsidor om internethandel med läkemedel och förfalskade läkemedel.

Mer information

viestinta@fimea.fi

Förfalskade läkemedel

Internethandel med läkemedel