Innehållspublicerare

null Vad är ett synonympreparat?

Vad är ett synonympreparat?

Ett synonympreparat (generiskt preparat) är ‒ som namnet anger ‒ ett läkemedelspreparat som är synonymt med det preparat som först tagits i bruk, det såkallade originalpreparatet. Synonym- och originalpreparatet innehåller samma verksamma ämne i samma mängd och samma doseringsform.

 

25.10.2021