Innehållspublicerare

null Utredningen om aktivering av priskonkurrensen för läkemedel och om befolkningens förväntningar på apoteksverksamheten har publicerats

Utredningen om aktivering av priskonkurrensen för läkemedel och om befolkningens förväntningar på apoteksverksamheten har publicerats

5.5.2021

Slutrapporten för Fpa:s, Fimeas, Institutet för hälsa och välfärds och Helsingfors universitets gemensamma forskningskonsortiums VN TEAS-projekt har publicerats i statsrådets kanslis publikationsserie. Resultaten presenterades vid projektets slutseminarium den 5 maj 2021. VN TEAS-projektet ingår i utvecklingen enligt färdplanen för läkemedelsärenden.

Enligt utredningen behöver konkurrensen om priserna på läkemedel aktiveras, i synnerhet i fråga om biologiska läkemedel.  Anbudstävlingar är ett internationellt mycket använt förfarande för det här. Det är möjligt att inom referensprissystemet göra priskonkurrensen effektivare genom att påverka prisperiodernas längd och marknadens centralisering. Sporrarna för apoteken att distribuera de billigaste preparaten måste också utvecklas.

Största delen av finländarna är nöjda med apotekens nuvarande verksamhet. Utifrån en enkät har finländarna både vilja och beredskap att använda nya och digitala tjänster för att köpa och få råd om läkemedel. En tredjedel köper hellre egenvårdsmediciner i dagligvaruhandeln än på apoteket.

SR:s meddelande 5 maj 2021: Utredning: Priskonkurrensen för läkemedel måste aktiveras, flera digitala tjänster och hälsovårdstjänster önskas på apoteken  

Rapport: Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja väestön odotukset apteekkitoiminnalle 

Fimeas nyhet 09.4.2021: Kundernas förväntningar på apoteksverksamheten och priskonkurrensen i fråga om läkemedel teman på projektets slutseminarium 5 maj 2021

Mer information:

Hela projektet:
Leena Saastamoinen, forskningschef, Fpa, tfn 020 634 1972, leena.saastamoinen(at)kela.fi

Priskonkurrens:
Hanna Koskinen, gruppchef, Fpa, tfn 020 634 1902, hanna.koskinen(at)kela.fi

Apotekstjänster:
Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, Fimea, tfn 029 522 3513 katri.hameen-anttila(a)fimea.fi