Innehållspresentatör

null Utredningen av problemen med läkemedelsdistributionen fortsätter

Utredningen av problemen med läkemedelsdistributionen fortsätter

15.9.2017

Oriola Finland Oy fortsätter vidta korrigerande åtgärder för att få läkemedelsdistributionen i skick. Ytterligare ändringar krävs i bolagets nya affärssystem, som togs i bruk i början av september.

Fimea har utrett apotekens behov av de mest kritiska läkemedlen och avtalat med Oriola om att företaget ska prioritera transporterna av dessa. Dessutom ska Oriola ge sina kunder anvisningar för hur de ska göra helgens beställningar. Fimea förutsätter att Oriola även tryggar distributionen av kritiska veterinärmedicinska läkemedel.

"I denna exceptionella situation har apoteken genom särskilda arrangemang och samarbete säkerställt kontinuiteten i kundernas läkemedelsbehandling", konstaterar direktör Eija Pelkonen. "Problemet är inte att det skulle saknas läkemedel i Finland, men situationen varierar i olika delar av landet.”

Fimea fortsätter utreda situationen tillsammans med Oriola, Finlands Apotekareförbund och andra kunder.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi