Innehållspublicerare

null Utnyttja forskningsrönen! – forskningsstrategin för en rationell läkemedelsbehandling åren 2018–2022 har publicerats

Utnyttja forskningsrönen! – forskningsstrategin för en rationell läkemedelsbehandling åren 2018–2022 har publicerats

3.4.2018

Målet för den nyligen publicerade forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling är att främja multivetenskaplig forskning och i högre grad utnyttja forskningsrön vid genomförande av rationell läkemedelsbehandling.

Strategin innehåller en omfattande beskrivning av forskningsbehoven ur synvinklarna strukturer och verksamhetsförutsättningar för läkemedelsförsörjning, processen i läkemedelsbehandling för medicineringssäkerhet samt användning av läkemedel, effektivitet och ekonomi i läkemedelsbehandling. Dessutom beskriver forskningsstrategin forskningens nuläge och presenterar nya sätt att förbättra forskningsförutsättningarna.

Forskningsstrategin utarbetades som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling i regeringsprogrammet och publicerades tillsammans med de andra rapporterna som utarbetades i genomförandeprogrammet.

Anmäl dig till forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling och svara på enkäten senast 13.4.2018

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling inledde sin verksamhet på ett seminarium i november 2017. Forskningsnätverkets verksamhet baserar sig på Forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling. Verksamheten kommer att fokusera på att förbättra förutsättningarna för forskning om läkemedel.

Inför starten av forskningsnätverket genomförs en webbenkät i syfte att samla intresserade forskares syn på vilkens slags verksamhet som bäst skulle gynna forskning och samarbete kring rationell läkemedelsbehandling i Finland. I enkäten kan du också anmäla dig till forskningsnätverket som är öppet för alla.

Svara på enkäten senast 13.4.2018 (länk till enkäten) 

Nätverket är öppet och där kan du också senare anmäla dig per e-post till forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila.

Läs mer:

Utnyttja forskningsrönen: Forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling 2018–2022 (Statsrådets publikationssamling, pdf, på finska).

Publikationer och rapporter om genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling (SHM, på finska).

SHM:s meddelande: Rationell läkemedelsbehandling gäller alla (på finska).

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi