Innehållspublicerare

null Uppdatering av handboken Säker läkemedelsbehandling fortsätter utifrån utlåtanden

Uppdatering av handboken Säker läkemedelsbehandling fortsätter utifrån utlåtanden

16.9.2020

Den första versionen av handboken Säker läkemedelsbehandling var på offentlig remiss, som avslutades i augusti. Uppdateringsarbetet fortsätter under hösten utifrån responsen och utlåtanden.

Den version av handboken Säker läkemedelsbehandling som var på remiss fick bra respons av intressentgrupperna. Totalt inkom 81 utlåtanden från sakkunniga inom olika verksamhetsmiljöer. En sammanställning av all respons har behandlats av projektgruppen vid höstens första möte.

Projektarbetsgruppen vill framföra ett varmt tack till alla som gett sitt utlåtande.

I utlåtandena ansågs det särskilt positivt att handboken förtydligas och att en modellplan för läkemedelsbehandlingsplanen fogas till handboken.

Å andra sidan efterlystes fortsatt bearbetning av bland annat praxis för säkerställande av kompetens, definitioner av vissa enskilda begrepp, godkännande av läkemedelsbehandlingsplanen samt risker i anslutning till läkemedelsbehandling.

Arbetet med att uppdatera handboken fortsätter på basis av den respons man fått. För intressentgrupperna kommer det ännu att ordnas ett virtuellt evenemang den 12 november 2020 där man kan ställa frågor till projektgruppens medlemmar och kommentera handboken.

Närmare upplysningar:

Emilia Laukkanen, projektkoordinator, Fimea
fornamn.efternamn@fimea.fi, tfn 029 522 3540

Irja Hemmilä, Valvira
fornamn.efternamn@valvira.fi, tfn 029 520 9531

Paula Hevosmaa, RFV
fornamn.efternamn@avi.fi, tfn 029 501 6082