Innehållspublicerare

null Undersökningen om faktorer som påverkar läkarnas beslut om läkemedelsbehandling har inletts på nytt

Undersökningen om faktorer som påverkar läkarnas beslut om läkemedelsbehandling har inletts på nytt

10.3.2021

Faktorer som påverkar läkarnas beslut om läkemedelsbehandling kartläggs med hjälp av en enkät. Läkarna har nu ett unikt tillfälle att vara med och påverka utvecklingen av arbetsredskap, praxis och system för läkemedelsbehandling!

Enkäten skickas per e-post till nästan varannan kliniker

Läkarförbundet skickade 9.3.2021 per e-post en inbjudan till sina medlemmar att delta i undersökningen. Ungefär varannan läkare som arbetar inom de kliniska områdena har bjudits in till undersökningen. Enkäten kan besvaras elektroniskt via en länk som skickas till e-posten eller med en pappersblankett som skickas senare.

Undersökningen kartlägger bl.a. i vilken mån patienterna framför önskemål och krav beträffande läkemedel, i vilken mån förnyandet av läkemedel görs utan att man träffar patienten och vilka faktorer som då beaktas, samt vilken roll Kanta receptcenter och digitala beslutsstöd har. Resultaten utnyttjas i utvecklingen av arbetsredskap, praxis och system i anslutning till förskrivning av läkemedel.

Datainsamlingen inleds nu helt och hållet på nytt

Förra våren beslöt man att avsluta undersökningen strax efter att den inletts, eftersom hela hälso- och sjukvården hamnade inför en ny utmanande situation i och med coronaviruset.

Tack till er som hann svara då. Enkäten har redigerats utifrån era kommentarer. Vi hoppas att ni också besvarar denna nya enkät.

Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Läkarförbundet, Fimea och FPA, och finansieras av FPA. De preliminära resultaten av undersökningen publiceras sommaren 2021.

Mer information om undersökningen:

Sic! 1-2/2020: Kyselytutkimus kartoittaa lääkkeiden määräämiseen liittyviä tekijöitä (Enkätundersökning kartlägger faktorer i anslutning till förskrivning av läkemedel)

 

Ytterligare information ges av

  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 029 522 3512
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi